بررسيهاي مكانيك سنگ

شرکت زمين پژوهان افق با تکيه بر دانش فني و تجربه کاري آماده ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه چگونگي آماده سازي و انجام آزمايشات برجا (ديلاتومتري، بارگذاري صفحه اي، برش مستقيم، تنش برجا و ...) مکانيک سنگ و تحليل و اعتبار سنجي نتايج حاصل از اين آزمايشات جهت انجام پروژه هاي بزرگ سدسازي، تونل، فضاهاي بزرگ زيرزميني و سازه هاي بلند مي باشد.

 

آزمايشگاههاي مکانيک سنگ و مکانيک خاک اين شرکت با داشتن کارشناسان با تجربه تحت نظارت اساتيد دانشگاه بر اساس استانداردهاي متداول و معتبر ISRM , ASTM کار ميکند.

 

برگشت