پتانسيل يابي مواد معدني

ا ين شركت با بهره گري از تجربه موفق متخصصان خود در زمينه GIS ، تهيه انواع بانكهاي اطلاعاتي (پايگاه داده ها) در راستاي فعاليت مهندسي معدن، زمين شناسي، ژئوتكنيك، محيط زيست، منابع انرژي (نفت، گاز و آب)، زمين شهري، شهرداري، ميراث فرهنگي و همچنين مطالعات سطح الارضي ( 2D GIS ) و تحت الارضي ( 3D GIS ) ذخاير نفت و گاز, مطالعات زيست محيطي و پهنه بندي مناطق حادثه خيزرا انجام ميدهد 

برگشت