زمين شناسي و اكتشاف منابع نفت و گاز

شركت زمين پژوهان افق با كادري مجرب آمادگي خود را در اجراي پروژه هاي اكتشاف نفت، تهيه نقشه هاي سطحي و زیر سطحي از مناطق مختلف نفت خيز، ارزيابي سنگ مادر نفت با استفاده از آخرين تكنيك های آزمایشگاهی، مدل سازي و تخمين ذخيره مخازن نفتي و تهيه نقشه هاي پهنه بندي پتاسيل توليد نفت و گاز را در گستره ايران زمين اعلام میدارد.

 

 

برگشت