آشنايي با شركت زمين پژوهان افق

شركت زمين پژوهان افق در راستاي سياستهاي كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص گسترش پژوهش و پروژه هاي تحقيقاتي در دانشگاهها و ايجاد حلقه ارتباطي دانشگاه و صنعت و همچنين احساس مسئوليت دانشگاهيان در جهت رفع نيازهاي علمي و فني جامعه و رشد پايدار در كشور در سال 1385 به ثبت رسيد.

اين شركت در نظر دارد تا در زمينه هاي مختلفي شامل آموزشهاي كارشناسان با علوم و فنون جديد، برگزاري همايشها و كنفرانسهاي منطقه اي و ملي، انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي ارائه خدمات مهندسي با استانداردهاي روز دنيا و نظارت فني بر اجراي طرحهاي معدني فعاليت خود را گسترش دهد.

اين شركت توانسته است در كمتر از يكسال از تاسيس با انجام بيش از ده پروژه مطالعاتي و كاربردي و برنامه ريزي و برگزاري همايش آجر و سفال جايگاه خود را در جامعه يافته و قدمي هر چند كوچك در راه توسعه پايدار جامعه معدني کشور بردارد.

 

برگشت