اهداف شرکت

 

شرکت زمين پژوهان افق با بهره گيري از اساتيد دانشگاه و کارشناسان مجرب آشنا به آخرين دستاورد هاي علمي، پژوهشي و اجرائي با هدف ارائه خدمات مهندسي تاسيس شده است. اين شرکت با بهره گيري از نيروي انساني متخصص در رشته هاي مهندسي معدن، نفت، ژئوفيزيک، ژئوشيمی، آب و محيط زيست، دورسنجي و GIS ، بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي ذخاير معدني، زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک، مکانيک سنگ، تونل و ابزاردقيق با استفاده از تجهيزات پيشرفته حضور چشمگير خود را در پروژه هاي معدني و عمراني در جهت آباداني کشور جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد.

 

برگشت